browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Koźlicach


 
Między Zgorzelcem a Radomierzycami, przy samej granicy niemieckiej, leży wieś Koźlice.
 

Założyli ją Słowianie i już przed Xw znajdował się tam gród obronny. Nim po wojnie nadano jej obecną nazwę, wieś zwała się Köslitz. W 1945r powiększyła się o Lasowice.
 

Nie ma prawie żadnych informacji dotyczących zarówno historii jak i właścicieli wsi, prócz wymienionego Brandt’a będącego zdaje się ostatnim przed II wojna światową posiadaczem tamtejszego majątku. Wiadomo, że w XIXw działała tam fabryka sukna należąca do Ernesta Geisslera. i wytwórnia waty oraz bielarnia.
 

 
Podobnie rzecz ma się z nieistniejącym dziś pałacem w Koźlicach, który przetrwał wojnę. Nie wiadomo kiedy został rozebrany, ale dziś możemy dowiedzieć się jak wyglądał dzięki fotografiom udostępnionym przez Fotopolska.eu.