browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dwór w Hadlach Szklarskich

mapka
 
Na południe od Łańcuta leży wieś Hadle Szklarskie, gdzie trafiłam na odnowiony pałacyk. Początkowo istniała jedna wieś Hadle założona przez bojara ruskiego Ludomira Wołoszczyna, który otrzymał w 1377r stosowny przywilej od generalnego starosty ziem ruskich Władysława Opolczyka. Nazwa pochodzi od istniejących tam hut szkła. XVw przyniósł podział wsi i w ten sposób powstały Hadle Szklarskie i Hadle Kańczuckie. Majątek, w skład którego wchodziła również ta wieś, należał następnie do Pileckich oraz Stadnickich, a w XIXw obie wioski kupiła hrabina Chumnicka z Chumnic. We wsi znajdował się wówczas drewniany dworek, który stoi do dziś przy wjeździe na teren dworski.

mapka

CIEKAWOSTKA

Podczas powstania styczniowego część powstańców znalazła schronienie w miejscowej cerkwi, którą podpalono, a powstańców wymordowano. Spoczęli na przy cerkiewnym cmentarzu. Ówczesna właścicielka majątku pozwoliła ludności napływającej ze wschodu na zbudowanie nowej świątyni, na którą podarowała nawet materiał.

f
 
Po powstaniu styczniowym hrabina Chumnicka wyjechała do Lwowa, a swój majątek łącznie z drewnianym dworkiem sprzedała Piotrowi Łastowieckiemu herbu Laryssa, który na przełomie XIX i XXw wzniósł we wsi murowany dwór. W jego sąsiedztwie znajdowały się: kuźnia, stajnie, oranżeria oraz drewniana oficyna, a poza tym dzięki niemu zaczął działać młyn oraz tartak, a za wsią powstały cztery stawy rybne.

Przy dworze widoczne były pozostałości ziemnych fortyfikacji i tam właśnie w 1870r stanęła dworska kaplica.

DSC_0788

CIEKAWOSTKA

Gdy rozpoczęła się I wojna światowa Piotr Łastowiecki razem z rodziną wyjechał do Wiednia, ale powrócił do majątku w czerwcu 1915r. Zmarł 10 czerwca 1929r we lwowskim szpitalu.

DSC_0792
 
 
 
 
Po śmierci majątek stał się własnością jego syna Antoniego, w którego rękach był do czasów kolejnej wojny. Podobno, gdy uciekał z dworu zabrał ze sobą ważne dokumenty. Zmarł w 1973r.

DSC_0803
 
 
 
 
 
 
Dwór w Hadlach Szklarskich stanął na niewielkim wzniesieniu w miejscu wcześniejszej murowanej budowli. Otacza go XVIIIwieczny park rozbudowany na przełomie wieków XIX i XX, któremu uroku dodaje staw zasilany wodą z pobliskiego potoku. Parterowa budowla z piętrową częścią środkową projektu Józefa Gałęzowskiego pokryta jest czterospadowym dachem posiada w części frontowej duży taras z balustradą, z kolei od strony ogrodu uroku budowli dodaje półkolisty ryzalit z balkonem. Do otaczającego go wspomnianego wcześniej parku wiodą dwie bramy wjazdowe i przy jednej stoi stary drewniany dwór.
1 (3)DSC_0809
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po II wojnie światowej dwór z otaczającymi go budynkami stał się własnością Skarbu Państwa i zarządzany był przez MSW, a następnie przez NSZZ Policjantów. Od 2007r należy do Gminy Jawornik Polski i we dworze działa żłobek oraz organizowane są przyjęcia. Stary drewniany dwór zwany Domem Modrzewiowym służy jako miejsce noclegowe dla turystów, tam też organizowane są kolonie oraz obozy dla dzieci i młodzieży.

DSC_0794DSC_0797DSC_0800

Miejsca tworzą ludzie, a serdeczność i gościnność z jaką się tam spotkałam sprawiły, że dwór w Hadlach Szklarskich odwiedzę ponownie z wielką przyjemnością.

DSC_0787

DSC_0804

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 84 = 90