browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Michałkowej


 
Między Wałbrzychem a Dzierżoniowem leży Michałkowa– wieś usytuowana w Dolinie Michałowskiej, z pięknymi widokami, ciągnie się przez prawie 4km. Przed II wojną światową zwała się Michelsdof.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jej początki sięgają 1318r, co czyni ją najstarszą w tamtym regionie. Nic nie wiadomo o właścicielach tej początkowo książęcej wsi.
 

Informacje dotyczącej XVIIIw mówią o jej rozwoju głównie dzięki tkactwu, którego najlepszy czas to lata 40te kolejnego stulecia. Posiadała wówczas kościół, szkołę, folwark oraz 2 młyny wodne. W XIXw stała się osadą wypoczynkową czemu pomogła również budowa Jeziora Bystrzyckiego na początku XXw. We wsi działał tartak, szpital oraz browar i gorzelnia.
 

Kiedyś w Michałkowej stał pałac z połowy XVIIIw. Budowla dwukondygnacyjna na planie czworokąta posiadała od frontu nadbudówkę. Pokrywał ją dach mansardowy a zdobiły liczne detale architektoniczne. W XIXw pałac poddano przebudowie. Nie wiadomo nic o jego fundatorze ani o losach wojennych prócz takich, że po zakończeniu II wojny światowej natrafiono na zagrabione przez Niemców, przechowywane tam eksponaty z Narodowego Muzeum z Warszawy.
 

Został zniszczony przez pożar, ale w latach 60tych XXw stał jeszcze jako wypalona ruina. Dziś po dawnym pałacu pozostały schodki, oraz zarośnięte chaszczami piwnice. Jego wygląd możemy ujrzeć na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.

CIEKAWOSTKA

Przez wieś wiedzie niebieski szlak turystyczny prowadzący z Zagórza Śląskiego na Wielką Sowę.
Jest on częścią E3- europejskiego szlaku turystycznego z Portugalii nad Morze Czarne.