browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek Mirów

IMG_3217

…W dawnych czasach w dwóch sąsiadujących z sobą zamkach mieszkali dwaj bracia bliźniacy. Łączyła ich zgoda i przyjaźń, odwiedzali się, razem urządzali uczty oraz polowania. Nawet razem wyjeżdżali na wojenne wyprawy, z których zawsze wracali z wozami wypełnionymi bogactwem. Nim też dzielili się sprawiedliwie: pół na pół. Posiadali tak wielkie bogactwo, że postanowili między swoimi zamkami wykopać przejście, które łączyło ich przepastne, zamkowe piwnice ze skarbami. Lochy miast przestępców wypełnione były skrzyniami ze złotem i wszelkim bogactwem. Wieść niesie, że skarbów owych strzegła czarownica, której wzrok porażał każdego, kto śmiałby sięgnąć po nie swoją własność. Okoliczna ludność żyła również w zgodzie i dostatku. Pewnego razu zdarzyło się tak, że tylko jeden z braci wyruszył na wojnę. Nie wracał rok…drugi… Nie było o nim żadnej wieści, aż pewnego dnia powrócił obładowany łupami i przywiózł z sobą również brankę. Była nią księżniczka niezwykłej urody. Postanowił ją poślubić, ale kobieta oczarowała jego brata, który zakochał się w niej gdy tylko ją ujrzał. Wieczorem na zamku odbyła się uczta i sprawiedliwy podział łupów i tu wystąpił problem, bo jak tu podzielić się branką??IMG_3187
Rzucili więc o nią los i tym spsobem trafiła się temu z braci, który ją przywiózł. W krótkim czasie została jego żoną, ale i ona zakochała się nie w tym młodzieńcu, za którego wyszła. Kochankowie spotykali się potajemnie, ale romansu nie udało się ukryć. Mąż uwięził niewierną żonę w piwnicy, ale to nie stanowiło przeszkody by odwiedzał ją pan drugiego zamku dzięki podziemnemu przejściu. Niestety, tam nakrył ich zdradzany mąż i wściekły zabił brata mieczem, a żonę żywcem zamurował. Jej duch ukazuje się na zamkowym balkonie i macha chusteczką w kierunku pobliskiego zamku…

mirów

Ta wspólna legenda dotyczy dwóch sąsiadujących z sobą zamków Jury : w Mirowie i Bobolicach i wg legendy to pan Bobolic zabił mieczem swego brat, który władał Mirowem i właśnie od tego zamku zacznę bo jest on piękną i tajemniczą ruiną, a zamek w Bobolicach został przywrócony do czasów swojej świetności.

mirów

Zamek Mirów , a właściwie jego ruina, stoi pośród tzw. Skał Mirowskich. Do dzisiejszych czasów ocalała górna i fragment dolnej części zamku. W murach można dojrzeć gotyckie okna i otwory strzelnicze. Nie zachował się do dziś dawny wjazd do zamku oraz mury obwodowe. Ruina jest niedostępna od wewnątrz, gdyż jest własnością prywatną i prowadzone są tam prace konserwacyjne, ale widok zewnętrznej części zamku i tak robi duże wrażenie.

IMG_3186

Historia zamku Mirów sięga czasów Kazimierza Wielkiego, czyli połowy XIVw. Jak wiele zamków Jury Krakowsko- Częstochowskiej, tak i w miejscu tego zamku istniała drewniano- ziemna budowla. Następnie była to warownia, która razem z pobliskim zamkiem w Bobolicach weszła w skład Szlaku Orlich Gniazd. Jednak ze strażnicy stała się w krótkim czasie pięknym, dużym zamkiem.Zamek_w_Mirowie_179704_Fotopolska-Eu
 
 
 
 
 
W 1370r zamek stał się lennem księcia opolskiego Władysława i gdy okazało się, że spiskuje on z wrogami państwa polskiego, Jagiełło siłą odebrał mu zamek i ziemie. Po koniec XIVw pojawił się pierwszy prywatny właściciel Mirowa- Krystyn I z Koziegłów, który był starostą bydgoskim i łowczym królewskim oraz kasztelanem sądeckim.

IMG_3162

W 1442r zamek w Mirowie stał się własnością Piotra z Bnina, który podobno przejął go siłą, ale to on rozpoczął jego rozbudowę. Po nim prace te kontynuowali kolejni panowie na Mirowie- Myszkowscy. Oni to przenieśli tam swoja siedzibę rodową. To wówczas zamek podwyższono i dostawiono wieżę mieszkalną. Jednak ograniczone możliwości rozbudowy sprawiły, że przenieśli się do wygodniejszej siedziby, a zamek trafił się Piotrowi korycińskiemu, a po nim rodzinie Męcińskich.

IMG_3202
IMG_3191

Trzy lata później kupił go Jan Hińcza z Rogowa, którego żona- Dorota Koziegłowska troszczyła się o zamek jak mało kto spędziwszy w nim 40lat. Z jej inicjatywy wykonano rozbudowę i remonty. Po śmierci jej męża zamek przejęli krewni Kobylińscy, ale w krótkim czasie sprzedali go Piotrowi Myszkowskiemu, choć w testamencie zapisany został Janowi z Giebułtowa. Pokrzywdzony prawowity właściciel najechał Mirów, ale zyskał jedynie odszkodowanie i nawet sąd nic nie pomógł w wyegzekwowaniu testamentu.
IMG_3205
IMG_3200
Wraz z nastaniem XVIw ustały spory majątkowe i zamek w Mirowie stał się siedzibą rodu Myszkowskich. Wówczas zamek został ponownie rozbudowany: dobudowano dwa piętra części mieszkalnej i podwyższono wieżę, która stała się główną częścią mieszkalną zamku. Wtedy to powstał tzw zamek dolny połączony z wieżą murem. W połowie XVIw niejaki Hieronim Mieszkowski sprawił, ze zamek w Mirowie stał się ośrodkiem polskiego kalwinizmu. Jednakże zamek okazał się za skromny dla zamożnego rodu Myszkowskich i przenieśli się oni do Książa Wielkiego, a byłą siedzibę wydzierżawili Nyczowi. Zamek nie posiadał umocnień na tyle nowoczesnych, by odeprzeć ataki wojska i w 1587r został zdobyty przez wojska arcyksięcia Maksymiliana.
IMG_3188

W 1620r zamek kupił Koryciński, a 30 lat później Męcińscy. Podczas Potopu Szwedzkiego zamek został poważnie uszkodzony, ale ci ostatni odbudowali go, ale tylko częściowo i w 1787r został opuszczony.

IMG_3203

W XIXw zamek Mirów nie miał już dachu, część murów zawaliła się podczas burzy i rozebrane zostały mury obwodowe, których materiał posłużył podczas budowy drogi do zamku. W 1937r runęła ściana wieży mieszkalnej.

IMG_3211
 

W 1961r. rozpoczęto odgruzowywanie i konserwację zamku Mirów. Był własnością 39-cioosobowej rolniczej wspólnoty gruntowej, która w 2006r sprzedała zamek rodzinie Laseckich za 700 tys zł- kwotę dwukrotnie mniejszą niż chcieli zapłacić. podobno, gdzy skończone zostaną wszystkie prace w zamku w Bobolicach, wówczas i zamek Mirów zostanie doprowadzony do wyglądu z czasów swojej świetności.
Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu
Zamek_w_Mirowie_837287_Fotopolska-Eu
 

WIRTUALNA WYCIECZKA

http://www.qtvr-poland.com/panoramas/544.html

IMG_3175
Zamek w Mirowie z lotu ptaka:
http://www.polskazdrona.pl/zamek-w-mirowie-1.html

Galeria


One Response to zamek Mirów

  1. wandaluzja.com

    Zamki jurajskie zostały zbudowane przez greckiego boga Prapoczątku Jura-Uranosa. Jako syn Pana z Wrocławia podjął on budowę swej stolicy w Dzielnicy między Raciborzem a Koźlem, ale zarzucił na rzecz budowy zamków jurajskich dla Metalurgii Jurajskiej. z zamkiem centralnym w Ogrodzieńcu. Po zdobyciu Krakowa porzucił jednak i te zamki, które właściwie nie były rozbudowywane i obok zamków sudeckich tworzą zespół Najbardziej Pierwotnych Zamków Europejskich. W tej architekturze Jur-Uranos zbudował też PRZEDROMAŃSKI Wawel, który zburzył Tyfon z Pragi po r. 3400 p.n.e.
    Poszukiwaliśmy spadkobierców Margrabiego na Mirowie Gonzagi-Myszkowskiego, który został zamordowany przez UB na PWr, gdzie studiował Architekturę a przyjechał do Wrocławia z Miechowa. Mój przyjaciel pytał go, SKĄD to włoskie nazwisko książęce? na co ten odpowiedział, że przodek studiował na uniwersytecie padańskim i został zaproszony przez kolegę do Mantui, gdzie poznał księżniczkę, której się oświadczył a udzielający im ślubu papież nadał mu tytuł Margrabiego na Mirowie, żeby nie postponować Gonzagówny.

Pozostaw odpowiedź wandaluzja.com Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

53 − = 47