browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Kromolinie


Na zachód od Głogowa, na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego, leży Kromolin- wieś zwana niegdyś Mirosław, a za Niemca Schönow.
 

 
Wspomniano ją już w 1305r, ale historia osadnictwa w tamtym miejscu jest o wiele starsza, sięga nawet epoki brązu, co potwierdzają przeprowadzone liczne prace archeologiczne.
 

Wśród właścicieli tamtejszych dóbr najwcześniej wymieniono:
ród Zabeltitz, hrabiego Krzysztofa von Chrschwanta w XVIIIw,
rodzinę Kupperwolf (od 1777r), barona von Luttwitz’a (1784r) oraz niejakiego Schulza od 1815r będącego książęcym dostojnikiem. Ostatnim właścicielem majątku w Kromolinie od 1840r do II wojny światowej była rodzina Jordan.
 

 
 
Już w XIVw wieś posiadała zamek. Na jego miejscu wybudowano w drugiej połowie XVIw pałac. Renesansowa budowla ozdobiona sgraffito posiadała wieżę i otoczona była fosą, nad którą przerzucono most. Z końcem kolejnego stulecia pałacowe otoczenie zyskało folwark oraz ogród.
 

W latach 20tych XVIIIw budowlę poddano obszernej przebudowie, dzięki której stała się barokową rezydencją. Pałac na planie czworoboku posiadał trzy mierzące dwie kondygnacje skrzydła, niewielki wewnętrzny dzieciniec z krużgankami zamknięty ścianą z ozdobną bramą. Budynki pokrywał dach mansardowy, a wieżę zdobił barokowy hełm. Pałac nadal otaczała fosa.

 
 
Nie wiadomo jakie były wojenne losy rezydencji, która podobno zniszczona została z jej końcem i ostatecznie zniknęła w latach 70tych XXw. Dziś jej widok przypominają nieliczne zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.