browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Rakowicach Małych


 
Między Lwówkiem Śląskim a Bolesławcem, niedaleko Brunowa leżą Rakowice Małe. Tę starą słowiańską wieś wspomniano po raz pierwszy w 1340r jako villa pana Rackewitz’a.
 

 
Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od łowionych tam raków. Za Niemca, do 1945r zwała się Wenig-Rackwitz, później Rakowiczki.
 

CIEKAWOSTKA


Miejscowość znana była z pokładów piaskowca wydobywanego w tamtejszym kamieniołomie.

W latach 70tych XIXw trafił on pod zarząd firmy Zeidler&Wimmel, która zatrudniała 300osób.
Swój najlepszy czas rozwoju przypadał na lata 80te XIXw kiedy budowano m.in. gmach parlamentu Rzeszy w Berlinie.


 
 
 
 
 
We wsi znajdował się również pałac powstały najprawdopodobniej na początku XVIIIw. Niestety nie znalazłam żadnych informacji dotyczących właścicieli zarówno majątku jak i fundatora pałacu.

 
 
 
 
 
 
Niemal całą wojnę przetrwał w nienaruszonym stanie i dopiero działania wojenne z lutego 1945r przyczyniły się do jego zniszczeń.

 
 
Wiadomo, że rozebrany został w 1968r po wcześniejszym pożarze, który zniszczył jego górną część.Do dziś przetrwał jedynie Dom Ogrodnika oraz archiwalne zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.